Een online strategie opstellen

Als eerste bepalen we uiteraard waar we staan. We bekijken hiervoor de budgetten, doen interviews met betrokkenen en analyseren de aanwezige marketinguitingen en data. Daarnaast voeren we een SWOT-analyse uit om de positie in de markt te bepalen en de sterktes en zwaktes van de propositie te onderkennen. Wie zijn je klanten of prospects? Hoe onderscheid je jezelf met jouw unique selling points en zijn die in lijn met de unique buying reasons die klanten zoeken? Alles om exact te bepalen hoe de bestaande situatie eruit ziet. Vervolgens gaan we doelen stellen. Heel concreet. Om die doelen te bereiken moeten we natuurlijk acties bedenken die we uitvoeren om die doelen te behalen. We zetten deze in een timeline. Deze acties vergen ook investeringen. We maken een inschatting van de investeringen, complementeren deze in een totaal budget en bepalen de momenten waarop deze uitgegeven moeten worden. Het plan staat dan globaal. De harde factoren tijd, geld en kwaliteit van de acties zijn bepaald. We kunnen executeren.

Online strategie opstellen marketingstrategie